Maci 001, Стојана Дечермића 9, 11283 Алтина, Београд
Тел/фах: +381 11 375 01 03, Моб: +381 63 84 88 325, Ел.пошта: office@maci001.com

О нама

Saznajte vi{e o nama...

Основна пословна делатноск компаније “Маћи 001” је да као генерални заступник познате италијанске фирме SAECO врши дистрибуцију, сервисиранје и постављање аутомата за самопослуживање на уговорене локације. У питању су две врсте аутомата:

- Аутомати за топле напитке

- Aутомати за хладне напитке и снек производе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви аутомати су под потпуном санитарном и опште-техничком контролом, користе квалитетне сировине и прочишћену воду, што гарантује квалитет и сигурност производа. Аутомати примају папирни и метални новац, а кусур враћају у металном новцу.

Осим тога пружамо Вам и могућност безготовинског плаћања. Сви наши аутомати су технички усклађени са стандардима заштите на раду и истичу се по малој потрошњи електричне енергије и воде.

Постављање аутомата, прикључивање на инсталације, редовно пуњење компонентама, као и одржавање хигијене и сервисирање аутомата раде наши сарадници, а једина обавеза домаћина је обезбеђивање одговарајућег простора за постављање истог.

Уколико у Вашој компанији постоји потреба за овом врстом услуга за све додатне информације Вам стојимо на располагању.